.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

286600

ALİ KABA

2011

Altay, Tuva, Hakas ve Şor destanlarında at motifi üzerine bir inceleme
Review on horse motives in the Altay, Tuva, Hakas and Şor epics

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SALAHADDİN BEKKİ

2

286666

SEDA TİLEKLİ

2011

Ömer Osman Erendoruk'un hayatı, sanatı ve eserleri
Ömer Osman Erendoruk is life, art and works

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

3

289537

SALİM ARAS

2011

Nüzhet Erman hayatı sanati ve eserleri
Nüzhet Erman-his life-art and works

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

4

289534

CİHAN GÜREL

2011

Dulkadirli köyleri ağzı (inceleme- metin-sözlük)
Villages Dulkadirli mouth (analysis-text-dictionary)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA

5

289517

NAGİHAN ERGUN

2011

Feyza Hepçilingirler'in hikayelerinde insan
Human in the stories of Feyza Hepçilingirler

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ERGİN ÖZCAN

6

301994

SERFET SAPMAZ

2012

Sevinç Çokum'un eserlerinde dil ve üslûp
Language and style of Sevinç Çokum's works

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA

7

313267

BURCU KARAKAYA

2012

Garib'in Yusuf u Züleyha'sı: İnceleme-tenkitli metin-dizin
Yusuf u Zuleyha of Garib's: Analysis-critisised text-index

Yüksek Lisans

PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL

8

313266

HİDAYET AYDIN

2012

Iğdır masalları: İnceleme-metin
The folktales of Iğdır: Analysis-text

Yüksek Lisans

 PROF. DR. ENSAR ASLAN

9

313268

AYŞE YILDIZ

2012

Coşkun Ertepınar hayatı sanatı ve eserleri
The life art and work of Coşkun Ertepınar

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

10

330910

YASEMİN GÜLPINAR 36 AY KISITLI

2013

Yıldız Ramazanoğlu'nun hayatı, sanatı ve eserleri
Yıldız Ramazanoğlu life, art and work of art

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

11

330909

YASEMİN OKUMUŞ 36 AY KISITLI

2013

Fatma Barbarosoğlu hayatı, sanatı ve eserleri
Fatma Barbarosoğlu his life and art and works

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

12

344645

SAHRA İPEK EDİS

2013

Ozan Ahmet Poyrazoğlu hayatı, sanatı, yayımlanmamış şiirleri ve Derdiyar ile Gülhandan hikâyesi
Ozan Ahmet Poyrazoğlu life, art, unpublished poems and with Derdiyar Gülhandan story

Yüksek Lisans

PROF. DR. ENSAR ASLAN

13

344636

ASENA GÜLSÜM GÜNEŞ

2013

Kurbani hikâyesi üzerinde bir inceleme
An investigation on the Kurbani's story

Yüksek Lisans

PROF. DR. ENSAR ASLAN

14

353355

BESTAMİ BİLGE 36 AY KISITLI

2014

Celâl Muhibbî Mevlidi: Tuhfetü'l-Hakîr (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin)
Mevlid of Celâl Muhibbî: Tuhfetü'l-Hakîr(Examination-Critical Text-Index)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AHMET DOĞAN

15

353352

HAVVAANA KARADENİZ 24 AY KISITLI

2014

Orhan Pamuk'un romanlarında üstkurmaca
Metafiction in Orhan Pamuk's novels

Yüksek Lisans

PROF. DR. ŞAHMURAT ARIK

16

368552

SERPİL MUTLU

2014

Milli Kütüphane 06 hk 578, 06 hk 951 numaralarında kayıtlı mecmuaların 'mecmuaların sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi
Systematic classification of poem mecmua's numbered 06 hk 578, 06 hk 951 in the library of Turkey according to (MESTAP)

Yüksek Lisans

PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL

17

388924

AYDOĞAN KARA

2014

1980 Kuşağı Türk şiirinde poetik bir yönelim olarak gelenekçilik
Traditionalism as a poetic tendency in 1980 Generation Turkish poetry

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET FATİH KANTER

18

366609

AYTEKİN ERKMEN

2014

Yûnus Emre'nin hayatını konu alan biyografik romanlar
Novels mentioning about the life of Yunus Emre

Yüksek Lisans

PROF. DR. ŞAHMURAT ARIK

29

388923

NESRİN ATEŞ

2014

Refik Halit Karay'ın romanlarının yapısal ve tematik incelemesi
Structural and themati̇c study of the novels of Refi̇k Hali̇t Karay

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. MAKSUT YİĞİTBAŞ

20

391371

SANİYE KÖKER

2015

Deneysel edebiyat bağlamında Murat Gülsoy'un İstanbul'da Bir Merhamet Haftası adlı romanının incelenmesi
A study of Murat Gülsoy's novel İstanbul'da Bir Merhamet Haftası i̇n the context of experimental literature

Yüksek Lisans

PROF. DR. ŞAHMURAT ARIK

21

10071966

Sinan YAMAN

2015

tarihî roman bağlamında

yavuz sultan selim han üzerine yazılmış eserler

the works that are wrıtten on yavuz sultan selim khan ın the context of hıstorıcal novel

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

22

10049823

 

 Cansu ULUKOZ 36 AY KISITLI

2014

 

 m. cemil’in hande adlı letâif kitabının gülme teorilerine göre incelenmesi

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ

23

414879

Aslıhan TURGUT

2011

türk halk anlatılarında kalıplaşmış sözler üzerine bir araştırma

Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA