Sosyal Bilimler  ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Z
115311102 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM  ÖĞRETİMİ Z
115311103 SOSYAL BİLGİLERDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ S
115311104 SOSYAL BİLGİLERDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ S
115311105 SOSYAL BİLGİLERDE TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYA KONULARI S
115311106 TÜRKİYENİN SİYASİ COĞRAFYASI S
115311107 KIRSAL ALAN YERLEŞMELERİ VE PLANLAMA SORUNLARI S
115311108 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ S
115311109 SOSYAL BİLGİLERDE VATANDAŞLIK ÖĞRETİMİ S
115311110 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ S
115311111 SOSYAL BİLGİLERDE İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİMİ S
115311112 TÜRKİYE TARİHİ S
115311113 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ S
115311114 EĞİTİM FELSEFESİ S
115311115 GEZİ,GÖZLEM VE TASARIM UYGULAMALARI S
115312101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z
115312102 SOSYAL BİLGİLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME S
115312103 SOSYAL BİLGİLERDE TARİH ÖĞRETİMİ S
115312104 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMI S
115312105 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ S
115312106 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİN TARİHÇESİ S
115312107 SOSYAL BİLGİLERDE TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYA KONULARI S
115312108 SOSYAL BİLGİLERDE HARİTA KULLANIMI S
115312109 ŞEHİRLEŞME MESELELERİ S
115312110 TÜRK İNKILABININ TEMELLERİ S
115312111 ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ S
115312112 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI S
115312113 ATATÜRK SONRASI KÜLTÜR POLİTİKALARI S
115312114 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ S
115312701 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Z
115312702 UZMANLIK ALAN DERSİ Z
115321701 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z