YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Z
115711104 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z
115711201 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ-I S
115711202 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR ESERLER S
115711203 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ S
115711204 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ S
115711205 DİVAN EDEBİYATINDA TİPLER VE KİŞİLİKLER S
115711206 ESKİ YAZI VE KİTAP BİLGİSİ S
115711207 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM-METİN İNCELEMELERİ-I S
115711208 KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI-I S
115711216 EDEBİYAT KURAMLARI-I S
115711217 XIX. YY. FİKİR HAREKETLERİ VE EDEBİYAT S
115711218 YENİ TÜRK ŞİİRİNİN BAŞLANGICI S
115711219 TÜRK ROMANININ BAŞLANGICI S
115711220 ROMAN TEORİSİ VE İNCELEMELERİ-I S
115711221 ŞİİR SANATI (POETİCA) S
115711231 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI-I S
115711232 HALK BİLİMİ TARİHİ S
115711233 HALK BİLİMİ KURAM VE YÖNTEMLERİ S
115711234 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ-I S
115711235 AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ S
115711236 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI-I S
115711237 YÖRESEL FOLKLOR ARAŞTIRMALARI-I S
115711246 ESKİ TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI (KÖKTÜRKÇE) S
115711247 MUKAYESELİ TÜRK LEHÇELERİ (FONETİK) S
115711248 ORTA TÜRKÇE (HAREZM-KIPÇAK) S
115711249 DİL AİLELERİ TEORİLERİ S
115711250 BUGÜNKÜ TÜRK LEHÇELERİ (KIPÇAK-GÜNEY SİBİRYA) S
115711251 LEHÇE VE AĞIZ ARAŞTIRMALARI S
115711252 AZERİ TÜRKÇESİ AĞIZLARI S
115712102 Uzmanlık Alan Dersi Z
115712101 SEMİNER Z
115712103 Yüksek Lisans Tezi Z
115712201 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ-II S
115712202 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI S
115712203 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM TÜRLERİ S
115712204 TENKİTLİ YAYIN YÖNTEMLERİ S
115712205 MECMUALAR VE CÖNKLER S
115712206 METİN TAMİRİ S
115712207 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN İNCELEMELERİ-II S
115712208 KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI-II S
115712216 EDEBİYAT KURAMLARI-II S
115712217 TÜRK TİYATRO TARİHİ S
115712218 TÜRK HİKAYECİLİĞİ S
115712219 TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT S
115712220 ROMAN TEORİSİ VE İNCELEMELERİ-II S
115712221 ŞİİR SANATI VE ÇÖZÜMLEMELERİ S
115712222 METİN ÇÖZÜMLEMESİ (MENSUR ESERLER) S
115712231 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI-II S
115712232 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ-II S
115712233 AŞIK TARZI HİKAYE GELENEĞİ S
115712234 TÜRK DESTANLARI S
115712235 GELENEKLER VE HALK İNANIŞLARI S
115712236 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI-II S
115712237 YÖRESEL FOLKLOR ARAŞTIRMALARI-II S
115712246 ESKİ TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI (UYGURCA) S
115712247 MUKAYESELİ TÜRK LEHÇELERİ (MORFOLOJİ) S
115712248 ORTA TÜRKÇE (ÇAĞATAY) S
115712249 BUGÜNKÜ TÜRK LEHÇELERİ (KARLUK) S
115712250 TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDA METOTLAR S
115712251 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ S

                                                DOKTORA DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Z
115811104 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z
115811201 Türk Edebiyatında Poetikalar S
115811202 Edebiyat Bilimi S
115811203 Türk Edebiyatında Edebi Tartışmalar S
115811211 Metin Neşri-I S
115811212 Edebiyat Tarihçiliği S
115811213 El Yazması Eserler, Kitap ve Kataloğ Bilgisi S
115811221 Halk Bilimi Tarihi S
115811222 Mitoloji Araştırmaları-I S
115811223 Gelenek Görenek ve İnançlar S
115811224 Aşık Şiirinin Problemleri S
115811225 Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı-I S
115811231 Tarihi Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar-I S
115811232 Bugünkü Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar-I S
115811233 Türk Dilinin Kaynakları S
115811234 Genel Dil Bilimi S
115811235 Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Çalışmaları S
115811236 Türkçede Söz Dizimi S
115821102 Uzmanlık Alan Dersi Z
115822103 Doktora Tezi Z
115812201 Roman Teorisi S
115812202 Mukayeseli Edebiyat S
115812203 Edebi Tenkit S
115812204 Çağdaş Türk Romanı S
115812211 Metin Neşri-II S
115812212 Mensur Eserler S
115812221 Türk Halk Edebiyatında Türler S
115812222 Masal Kuramları ve Türk Masalları S
115812223 Mitoloji Araştırmaları-II S
115812224 Türk Dünyası Halk Edebiyatı S
115812225 Türk Destan Edebiyatı Z
115812226 Aşık ve Meddah Hikayeleri S
115812231 Tarihi Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar-II S
115812232 Bugünkü Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar-II S
115812233 Altay Türk Lehçeleri Teorisi S
115812234 Anlam Bilimi ve Türk Anlam Bilimi S
115812235 Leksikoloji S
115812236 Türk Dünyasında Türk Dili Çalışmaları S
115822101 Seminer Z